Osallistava arki

Kollaasi arki

Mielekäs ja osallistava arki kuuluu jokaiselle. Kun ihminen ikääntyy, on hänellä käytössä aikaisempien ikävaiheiden kautta tulleita valmiuksia ja taitoja joiden kanssa pyritään ylläpitämään hyvä toimintakyky mahdollisimman pitkään. Ikäihmiselle on merkityksellistä, että hän pystyy toimimaan kotona edelleen itsenäisesti. Ikääntynyttä on tärkeää jaksaa tukea arjen toiminnoissa ja kannustaa mahdollisimman itsenäiseen elämään. Toimintojen suorittaminen voi vaatia paljon mallittamista sekä toistoa ja toiminnot saattavat sujua ajoittain hitaasti, mutta on tärkeää antaa ikääntyneelle mahdollisuus toimintojen suorittamiseen ja näin auttaa ylläpitämään toimintakykyä.

Ikääntynyt saattaa huomata, ettei hän suoriudu tietyistä toiminnoista enää entisellä tavalla. Ikääntyneen arjen tukemisessa tulee huomioida toimintakyvyn asteittainen heikentyminen. Usein kun ikääntyneen toimintakyky alenee, vaikeutuu ensimmäisenä haastavimpien toimintojen, eli niin sanottujen monimutkaisten välinetoimintojen, tekeminen, joihin luokitellaan ruoanlaitto, kodinhoito, puhelimen käyttö, kulkuvälineillä liikkuminen, kaupassa käyminen sekä raha- ja lääkeasioista huolehtiminen. Onneksi on kuitenkin olemassa paljon keinoja, joilla helpottaa ikääntyneen toimimista. Edellämainittuihin asioihin liittyen, sivustollemme on lueteltuna monipuolisesti keinoja, kuinka auttaa ikäihmistä suoriutumaan juuri näistä asioista toimintakyvyn alenemisesta huolimatta.

Tämä sivusto keskittyy nimenomaan edellä mainittuihin monimutkaisiin välinetoimintoihin ja antaa vinkkejä siihen, miten ikäihmistä voi tukea ja kannustaa näissä toiminnoissa. Opas on suunnattu erityisesti omaisille ja muille ikääntyneiden parissa toimiville kuten sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille, jotka kaipaavat ideoita ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen kotona. Sivusto on syntynyt kahden toimintaterapeuttiopiskelijan opinnäytetyön tuloksena. Lisää sivuston taustasta voit lukea täältä.

Mikäli haluat oppaan paperisena, löydät tulostettavan version tästä:  Tulostettava versio